Stichting Vrienden van de Vijfhoek ontvangt vette cheque van Blosse

Personeel Blosse schenkt waarde kerstpakket aan goede doel

Het personeel van Blosse doneerde vandaag een flink bedrag aan Stichting Vrienden van de Vijfhoek. Deze stichting ondersteunt de activiteiten van orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek in Heiloo. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vond de onthulling van het bedrag online plaats. Seb onthulde de cheque ter waarde van € 1.220! Dit goede doel werd aangedragen door zijn moeder, juf Astrid van Oostrom-Veldt, leerkracht op Blosse-locatie De Kerkuil in Limmen.

Anders dan anders

In deze tijd van coronacrisis vond de onthulling van de cheque op een andere manier plaats dan we gewend zijn. In de teamsmeeting gaf teamleider Angelique Besseling een korte digitale rondleiding aan bestuursleden van Blosse Jeanette de Jong en Remco Prast. Kinderen kwamen even kort in beeld en er werd driftig gezwaaid. Vervolgens mocht Seb de cheque uit de envelop halen. Wat een verrassing dat daar zo’n mooi bedrag op stond!

‘Blosse goede doel’ gekozen door personeelsleden
Het is een goede traditie bij Blosse om aan het einde van het jaar alle professionals te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Blosse biedt de collega’s de mogelijkheid een keuze te maken uit vijf kerstpakketten samengesteld met duurzame producten en zo mogelijk ook in deze streek geproduceerd. Dit jaar kon wederom ook gekozen worden om de waarde van het kerstpakket te doneren aan een goed doel. Alle personeelsleden zijn in de gelegenheid gesteld om een goed doel aan te dragen. Veel goede doelen werden genomineerd en allemaal hadden ze als bestemming – hoe kan het ook anders – kinderen. Na de stemming onder alle personeelsleden is Stichting Vrienden van de Vijfhoek met de meeste stemmen gekozen tot ‘Blosse goede doel 2021’. Dit goede doel werd aangedragen door juf Astrid van Oostrom-Veldt, leerkracht op De Kerkuil in Limmen.

Stichting Vrienden van de Vijfhoek

De Stichting Vrienden van De Vijfhoek is in 1991 door een aantal actieve ouders opgericht om grotere projecten te kunnen realiseren die niet vanuit de Wlz/jeugdzorg gefinancierd kunnen worden. Projecten die nodig zijn om het dagelijks leven van de kinderen en de medewerkers op De Vijfhoek te verbeteren. Onder het motto Vierkant achter De Vijfhoek realiseert de stichting projecten en activiteiten waarbij De Vijfhoek financieel buiten schot blijft: alle benodigde gelden komen uit acties, donateursbijdragen, sponsorgelden, giften, fondsen en nalatenschappen. Op deze manier zijn onder andere een snoezelruimte, een multifunctionele bewegingsruimte en een bijzondere buitenspeelplaats gerealiseerd. Doneren mag natuurlijk altijd! Het rekeningnummer is NL41 RABO 0396 4595 60 of kijk op www.vriendenvandevijfhoek.nl (http://www.vriendenvandevijfhoek.nl)

uitreiking cheque Blosse goede doel Vrienden van de Vijfhoek 2021 uitreiking cheque Blosse goede doel Vrienden van de Vijfhoek 2021