Hoe gaan we binnen Blosse om met de actuele coronasituatie?

Op dit moment hebben we in Nederland weer in alle hevigheid te maken met het coronavirus. Een situatie waar we met z’n allen op een goede manier mee om moeten gaan. We willen met elkaar zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen en hun familieleden, collega’s en relaties waar iedereen welkom is, conform onze besturingsfilosofie. In de discussie rondom de coronavaccinatie neemt Blosse daarom een neutraal standpunt in. In onze kindcentra worden geen coronatesten afgenomen bij kinderen. 

We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van elke volwassene die aan Blosse is verbonden dat hij/zij alleen in goede gezondheid onze kindcentra betreedt en elkaars ruimte respecteert. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze kindcentra open blijven en onze collega’s de kinderen kunnen blijven begeleiden in hun ontwikkeling.

Onze collega’s stellen zich neutraal op tegenover de kinderen over corona. De professionals van Blosse hebben een publieke functie en zijn zich daar terdege van bewust. Wij vertrouwen erop dat zij zich op sociale media zich niet zullen mengen in de publieke discussie over dit onderwerp.

corona virus corona virus