Bij Blosse gaat het onderwijs en de noodopvang gewoon door

Blosse, één in opvang en onderwijs bewijst zich weer

De afgekondigde maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april. Hoewel de professionals van Blosse de kinderen enorm missen, gaat het onderwijs en de noodopvang gewoon door.

Op zondag 15 maart 2020 ging de maatschappij op slot. Alle scholen en kinderdagverblijven moesten hun deuren sluiten voor tenminste drie weken. En nog langer is nu gebleken. Jeanette de Jong, bestuurder bij Blosse: “Gelukkig had Blosse vanaf 2 maart 2020 al een Taskforce Corona in het leven geroepen om de bedrijfsvoering van kinderopvang en basisonderwijs te ondersteunen en zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Met een dagelijkse update van de Taskforce Corona voor de leidinggevenden, informatie op het eigen intranet, het Blosseveld, en een aparte pagina op de website waarop ouders/verzorgers worden geïnformeerd, probeert Blosse haar stakeholders zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen, de regels, geboden en verboden en gezamenlijke uitdaging om de weg te vinden in deze onwerkelijke en complexe situatie.”

Jeroen Spanbroek, bestuurslid vult aan: “Een groot voordeel is dat onze noodopvang van de kinderen van de ouders in cruciale beroepen verzorgd wordt door onze eigen pedagogisch medewerkers. Natuurlijk maken zij zich ook zorgen om hun eigen gezondheid en dat van hun familie, maar met elkaar maken zij het mogelijk dat de maatschappij zo goed en zo kwaad als het gaat, door blijft draaien. Doordat de teams op de Blosse locaties een mix zijn van pedagogisch medewerkers en leerkrachten kan er snel geschakeld worden en de juiste zorg geboden worden aan de kinderen. Pedagogisch medewerkers helpen waar mogelijk de kinderen in de noodopvang met hun schoolwerk.”

Jeroen Spanbroek vervolgt: “Omdat de noodopvang goed geregeld is, kunnen de leerkrachten zich focussen op het thuisonderwijs. Vorig jaar hebben alle leerkrachten een eigen laptop van Blosse tot hun beschikking gekregen. Daardoor konden zij binnen een paar dagen ervoor zorgen dat het onderwijs aan de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, doorgang kon vinden. Huiswerk en schriften zijn opgehaald – op afspraak, op gepaste afstand en meestal buiten het gebouw, zodat de hygiënemaatregelen in acht konden worden genomen. Met het eigen Blosseplein en andere toepassingen gaat het onderwijs online gewoon door. En daarnaast is er ook meerdere malen per week, via telefoon of videobellen contact met de kinderen en ouders. De zorgen zijn groot, kinderen die vastlopen in de leerstof, ouders die niet kunnen helpen enz. het brengt de nodige hoofdbrekens met zich mee. Gelukkig zijn de contacten met de gemeenten en het Centrum voor Jeugd en Gezin kort en wordt er snel extra hulp bijgeschakeld voor de gezinnen waar de nood hoog is.”

Adrie Groot, voorzitter van het bestuur sluit af: “Afgelopen vrijdag ontvingen alle medewerkers van Blosse Opvang en Onderwijs een kaart op hun privéadres. En daarin hebben we met name onze personeelsleden gecomplimenteerd voor hun veerkracht en flexibiliteit. De reacties daarop waren positief en gaven blijk van veel waardering voor elkaar, maar zeker ook voor de wijze waarop we samen, waarop Blosse, vorm en inhoud geeft aan deze periode.”

essenti essenti